Príroda & Kultúra » Národný park Neusiedlersee-Leithagebirge
deutsch english slovensky magyar zoom minus zoom normal zoom plus keybord zoom

 
Prírodný park Neusiedlersee-Leithagebirge
Dovolenka v záhrade Panónie
V srdci novej rozšírenej Európy, priamo na prechode medzi Panónskou nížinou a výbežkami Álp, leží na brehu najväčšieho stredoeurópskeho stepného jazera prírodný park Neusiedlersee-Leithagebirge (Neziderské jazero - pohorie Leitha) s piatimi obcami Breitenbrunn am Neusiedler See, Donnerskirchen, Jois, Purbach am Neusiedler See a Winden am See, zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. K jedinečnosti parku prispieva vyvážená rozmanitosť v podobe chránených prírodných a krajinných oblastí, udržiavanej kultúrnej krajiny s malými vidieckymi sídlami, historickej architektúry v dedinách, ako aj vplyvy mnohých národov, ktoré región formovali v priebehu tisícročí - Kelti, Rimania, Bavori, Avari, Turci, Maďari, južní Nemci a Rakúšania.
Okrem zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 2001 sa chránená krajinná oblasť národného parku pýši aj ďalšími významnými medzinárodnými oceneniami: chránené územie európskeho významu NATURA 2000, Ramsarská lokalita, Biosférická rezervácia a vďaka "ušľachtilým" čerešniam z regiónu Leithaberg členstvo v združení Genussregion Österreich (Kulinársky región Rakúsko) na podporu regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Nikde inde v Európe a iba na niekoľkých miestach na svete dnes možno nájsť tak rôznorodú chránenú krajinnú oblasť, ako práve v prírodnom parku Neziderské jazero, zapísanom v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jedinečná fauna a flóra to ešte podčiarkujú.
Na predstavenie rôznorodej fauny a flóry v prírodnom parku je pre návštevníkov pripravený pestrý celoročný program prehliadok. Okrem výletov so sprievodcom, seminárov a kurzov sú v ponuke aj odborné exkurzie a dni venované špeciálnym témam, ale tiež výlety loďou na miesto, kde sa rieka Wulka vlieva do Neziderského jazera.
Regionalverband Neusiedler See-Leithagebirge
Hauptgasse 38
7083 Purbach am Neusiedler See
Tel: +43(0)2683/5920, F: DW 4
info@neusiedlersee-leithagebirge.at
www.neusiedlersee-leithagebirge.at