Príroda & Kultúra » Múzeum Jois
deutsch english slovensky magyar zoom minus zoom normal zoom plus keybord zoom

 
Múzeum Jois
Pod názvom "Jois, od doby kamennej po dobu vín" prebieha výstava archeologických nálezov od ranných dejín až po novovek. Osobitnú pozornosť si zaslúžia okresné školské múzeum s pôvodnou školskou triedou z roku 1938, múzeum vína a exponáty z vyše storočnej histórie zboru dobrovoľných hasičov v Joise.